Почистване след ремонт

Услугата почистване след ремонт включва:

  • Отстраняване на остатъци след ремонта – следи от гипс, боя, както и други строителни материали
  • Измиване на твърдите настилки и отстраняването на всякакъв вид строителни материали
  • Измиване на прозорци и всякакви повърхности                                                                                     
  • Почистване на меки настилки – отстраняване на петна и упорити замърсявания, освежаване на меките настилки                    
  • Обезпрашаване на всички помещения                                                                                                 
  • Хигиенизиране и почистване на всички налични интериорни елементи – мебели, уреди и на всичко, което е било налично по време на ремонта